На 7 август 1865 г. Тодор Бурмов започва да издава в Цариград вестник „Время“

Вестник „Время“ е български цариградски седмичен вестник, издаван в периода между 1865 и 1867 г. Редактор и собственик на вестника е Тодор Стоянов Бурмов. Вестник „Время“  си поставя за цел...

Преди 110 години е открита жп линията Кюстендил – Радомир

Железопътната линия Кюстендил - Радомир е открита на този ден - 26 юли през 1909 г. Тя е с обща дължина 55 км., ширината на платното е 5 метра. Построени...

Градили сме езика си във време на национални изпитания

Съвременният български книжовен език е изграден при особена историческа обстановка и езикова ситуация. Процесът на Българското възраждане е налагал бързо създаването на богата и разнообразна светска литература, обаче българският...

Потушаването на Охридско-дебърското въстание – едно от големите зверства на сръбската армия

Ако Тиквешкото въстание не получава напълно статут на отделно историческо събитие и много често бива разглеждано като част от военните действия, което намалява политическото му значение, то Охридско-Дебърското въстание...

Аптекар завещава средства за образование

Големият дарител Петър Трумбев е роден на 3 декември 1876 година в Търново. Семейството му е заможно. Петър Трумбев Завършва гимназия в родния си град и постъпва в аптеката на...

IX – X век Златен век на българската книжнина

Най-голям разцвет през управлението на цар Симеон (893-927) придобива старобългарската литература. Достигналите до наше време образци разкриват изключително богатство на идеи, жанрово разнообразие и стилово изящество, които дават основание...

10 български постижения в спорта

В този материал Ви представяме 10 емблематични български постижения в спорта. Подборът ни не е класация, а към него могат да се добавят още десетки славни моменти от страниците...

Един от последните самураи размахва меч за освобождението на Плевен

На 10 декември 1877 г. след петмесечна обсада пада Плевен. Това е краят на най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската война. Малко известно е, че по време на...

Ще се борим докрай за теб, Родино!

Таньо Стоянов Куртев е един от героите, дали живота си за свободата на България. По време на Априлското въстание през 1876 г. той преминава със своята чета от 28 души...

Поетът Пейо Яворов става първият кмет на свободен Неврокоп

След като на 18 октомври 1912 г. части на Родопския отряд на генерал Стилиян Ковачев и четите на четиримата македонски войводи Яворов, Чернопеев, Вапцаров и Чаков влизат в Неврокоп,...