На 10 октомври 1977 г. е открита Националната гимназия за древни езици и култури!

Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ (съкратено НГДЕК) е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София...

На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново

На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново. В Закона за развитие на железопътната мрежа на България от 1895 г. е...

Българската църква е обявена за автокефална на 8 октомври 927 г.

Българската църква – Българска патриаршия е древна автокефална поместна източноправославна църква. Признатият й на 8 октомври 927 г. ранг на патриаршия я превръща в първата...

На 6 октомври 1916 г. започва битката при Черна

Битката при завоя на Черна е битка между българските войски и тези на Антантата, проведена през октомври-ноември 1916 г. на Южния фронт по време...

На 6 октомври 1919 г. е съставено първото правителство на Александър Стамболийски!

Първото правителство на Александър Стамболийски е четиридесето правителство на Царство България, назначено с Указ № 12 от 6 октомври 1919 г. на цар Борис...

На 6 октомври 1014 г. в Преспа умира българският цар Самуил!

На 6 октомври 1014 г. в Преспа умира българският цар Самуил! Самуил (на старобългарски: Самоилъ) е български цар, управлявал България от 997 г. до 6...

На 5 октомври 1912 г. започва Балканската война

На 5 октомври 1912 г. започва Балканската война! Балканската война (1912–1913 г.) е венец на десетилетните усилия на българската държава да отхвърли веригите на Берлинския...

На 5 октомври 1944 г. е подписана Крайовската спогодба

Крайовската спогодба е подписана на 5 октомври 1944 г. в Крайова, Румъния. Спогодбата има характер на примирие и е сключена между България и комунистическата съпротива...

На 5 октомври 1858 г. Иларион Макариополски е ръкоположен за епископ!

На 5 октомври 1858 година Иларион Макариополски е ръкоположен за макариополски епископ! Иларион Макариополски е български православен духовник, макариополски епископ на Цариградската патриаршия, един от...

На 5 октомври 1878 г. избухва Кресненско-Разложкото въстание!

На 5 октомври 1878 г. избухва Кресненско-Разложкото въстание. Кресненско-Разложкото въстание е предизвикано от решенията на Берлинския конгрес, който разпокъсва новоосвободените български земи. Българите от Македония изпращат до...