На 29 септември 1913 г. е подписан Цариградският договор между Царство България и Османската...

Цариградският договор от 16 септември 1913 г. (29 септември по нов стил) е българо-османски мирен договор, уреждащ cв Тракия след намесата на Османската империя в Междусъюзническата война. България губи Одринско,...

На 23 септември 1902 г. избухва Горноджумайското въстание!

На 23 септември 1902 година избухва едно от най-важните бойни сражения за българите в Македония - Горноджумайско въстание. Тогава българското население в Североизточна Македония се организира от Върховния македоно-одрински комитет...

На 23 септември 1923 г. избухва Септемврийското въстание!

На 23 септември 1923 г. в България избухва Септемврийското въстание. Съвременните историци, като отчитат организацията, мащабите и резултатите на септемврийските събития от 1923 г., ги окачествяват като Септемврийски бунтове. Първи...

На 21 септември 1862 г. е разпусната Първата българска легия в Белград!

На 21 септември 1862 г. е разпусната Първата българска легия в Белград по решение на министъра на Сърбия. Първата българска легия е военен отряд, сформиран в Белград от български доброволци...

На 21 септември 1378 г. цар Иван Шишман издава Рилската грамота!

Рилската грамота е хрисовул, издаден от канцеларията на цар Иван Шишман (1371-1393) на Рилския манастир. Грамотата е издадена на 21 септември 1378 година и е подпечатана със златния печат на...

На 16 септември 1875 г. избухва Старозагорското въстание

Старозагорското въстание е опит на БРЦК за организиране на общо въоръжено въстание в Българско през 1875 г. На 12 август 1875 г. БРЦК взима решение за подготовка на всенародно въстание....

Съдбата на прабългарите преди основаването на собствена държава

Хунският натиск от изток не позволил на прабългарите да останат в Прикавказието задълго. Около 377 г. те се разделили на 3 части. Към първата спадали тези, които поели на запад...

Първото заседание на Българското книжовно дружество – БАН – е било на 5 септември...

През 1881 г. на 5 септември в София се провежда първото заседание на Българското книжовно дружество (днес БАН). БАН е най-старата институция в съвременна България, създадена девет години преди възстановяването...

Оловно-цинковият завод в Кърджали е открит на 5 септември 1955 г.

  Оловно-цинковият завод в Кърджали е открит на 5 септември 1995 г. с капацитет 5 000 тона цинк, 8 000 тона олово и 7 000 тона сярна киселина. „Много хубави моменти...

26 август 1944 г. Царство България обявява неутралитет на България във Втората световна война

26 август 1944 г. Царство България обявява неутралитет на България във Втората световна война На 26 август, под заплахата от настъпващата Червена армия в Румъния, правителството на Иван Багрянов обявява...