Заровеното имане на славния Индже войвода се търси вече няколко века!

Заровеното съкровище на славния и безстрашен Индже войвода се търси вече няколко века. То причинява лудост и психични проблеми на хората, които го търсят. Това...

„Аз уших байряка…“

Райна Попгеоргиева Футекова, която народът нарече Райна Княгиня, е родена на 18 януари 1856 година в Панагюрище. Едва 20-годишна е, главна учителка е в девическото...

Създаването на първата българска гимназия в Болград през 1858 г.

Културната европеизация на българите през Възраждането намира израз най-вече чрез просветата и стремежа към светско образование. Първите български училища с подготвени учители, преподаващи на български, възникват...

Димитър Кудоглу дарил дом на здравето, тютюневите складове и детски ясли “за вечни времена”

Алчни управници продадоха и унищожиха всичко, дарено от благодетеля Димитър Кудоглу, за бедните, болните и сиротните Димитър Кудоглу щедро споделял онова, което притежавал. Късало му...

Легенда за потъналата камбана

На най-високото място на Царевец някога имало красива камбанария. Камбаната, която огласяла царския град и околността, била изработена от прочут майстор. Самият Иван Асен...

Търновската конституция дава право на жените да гласуват, но традициите ги ограничават

На 15 януари 1937 г. цар Борис III подписва промените в избирателния закон, с който жените получават право да гласуват. На 6 март 1938...

Живописта на Търновската художествена школа

Търновската художествена школа продължава да оказва силно влияние върху църковната и светската живопис в България чак до края на 17 век. Типични за Търновската школа...

Ситовският надпис в Родопите

Ситовският надпис е неразчетен надпис в Родопите от рунообразни знаци на неизвестна писменост. Намира се на 50 метра над пътя за Ситово, Пловдивска област,...

Димитър Подвързачов – „Родина“

Димитър Подвързачов пише стихотворението „Родина” през 1912 година. То е провокирано от участието му в Балканската война. Време, в което България е изправена пред...

Революционната дейност на Тодор Каблешков в името на България

През 1871 г. Тодор Каблешков се завръща в родната Копривщица. Именно оттогава датират и първите му революционни прояви. Дружи с обущаря Петко Тодоров Бояджиев-Кундурджията...

Харесайте ни!