„Гледайте да удариме офицерина, защото турци­те ще се разбягат без своя предводител“

Поставянето на четническата тактика в ос­новата на националноосвободителното дви­жение е дело на Георги Стойков Раковски. Чет­ничеството намира място и в трите му пла­на за освобождение на България, като особено...

Поетът Пейо Яворов става първият кмет на свободен Неврокоп

След като на 18 октомври 1912 г. части на Родопския отряд на генерал Стилиян Ковачев и четите на четиримата македонски войводи Яворов, Чернопеев, Вапцаров и Чаков влизат в Неврокоп,...

Гърци и сърби се опитват да изкарат свой един българин

Гърците го наричат Марко Боцорис, а сърбите – Марко Богар. Но Марко Бочаров винаги е казвал, че е българин и това доказва в двутомния си труд „Славяните в Турция“,...

Как четата на сръбския поручик Коста Печанац опустошава Босилеградския край

Как четата на сръбския поручик Коста Печанац опустошава Босилеградския край Първоначално паравоенното формирование на сръбския поручик Коста Печанац атакува жп линията Ниш-Скопие при гара Ристовац и избива ранени български и...

Проф. Станчо Ваклинов открива розетата от Плиска

Археологът Проф. Станчо Ваклинов определя прабългарския произход на предмета и отбелязва кодираната в броя на лъчите на розетата от Плиска сакрална цифра 7. Горещото лято на 1973 г. Текат разкопките...

Лобното място на Хаджи Димитър е известно благодарение на поп Иван Попстоянов!

На 18 юли 1868 г. под старопланинския връх Бузлуджа пада убит в неравно сражение с турската потеря войводата Хаджи Димитър. Заедно с него смъртта си намират и много от...

„Майце си“ – Първото Ботево стихотворение

С елегията "Майце си" Христо Ботев поставя началото на гениалното си творчество. Стихотворението е написано в Одеса и излиза на 15 април 1867 г. във вестник Гайда. Първото отпечатано Ботево стихотворение е на...

Десантът на Ботевата чета над „Радецки“

Ботевата чета бележи най-необикновен и романтичен, но не по-малко жесток епилог на героичното Априлско въстание от 1876 г. Никоя друга наша чета не е преминавала от румънския на българския...

Апостолът отива на сватба. Една автентична история за веселия характер на Левски

Това е една автентична история за Левски, разказана от Мария Буюклиева от село Войнягово. Тя е свързана със сватба на която Апостолът е бил поканен и за неговата любима народна...

Как в Чепино са пазили вярата си

На 6 май през 1663 г. както винаги всички българи празнуват Гергьовден. Така е и в Чепино. Рано сутринта мъжете са заклали шилета, одрали са ги, опънали са кожите...