На 27 декември 1921 г. е роден българският дендролог Желез Дончев!

Доц. Желез Дончев е български дендролог, роден на 27.12.1921 г. в с. Загориче, Шуменско. През 1948 г. завършва Агрономо-Лесовъдния факултет на Софийския университет. Желез Дончев постъпва като асистент в Агрономо-лесовъдния факултет през 1951 г., след покана лично от акад. Борис Стефанов.

През 1961 г. в Москва защитава дисертация на тема: “Типология земель подлежащих облесению на примере Балчикского побережья Черного моря – Болгария”. През 1964 г. е избран за доцент по Екология и горски месторастения. През 1977 г. доц. Дончев преминава на работа в Института за гората към БАН.

Доц. Желез Дончев притежава богато научно наследство. То е с твърде разнообразна тематика и включва както дендрологични и систематични разработки, така и статии по обща екология, екология на горските екосистеми, климатология. Творчеството му е отразено в над 80 научни и 15 научно-популярни статии.

През 50-те и началото на 60-те години Желез Дончев се утвърждава като един от най-добрите специалисти по дъбовете в България. Израз на това са описаните от него видове и вътревидови таксони, нови за науката. През 1958 г., след специализация в Албания, той описва два нови вида дъб от цероидната група.

Доц. Дончев проявява особен интерес към интродукцията на някои перспективни дървесни видове. За изпитването на такива видове той създава над 200 експериментални култури с площ около 2000 дка. Списъкът на тези видове е голям и включва кедри, веймутов бор и др., но особено място е отделено на Robinia pseudoacacia. Доц. Дончев създава няколко нови сорта от този вид, разработва технология за създаване на интензивни култури и създава първите семепроизводствени градини от вида в България.

Желез Дончев умира на 5 септември 2002 г. в София.


Източник: bg.wikipedia.org

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.


Ако Ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите:

Благодарим Ви и пазете завета на предците ни!