Вторият Освободител

След като изгубил битката при Шипка и възможността по най-прекия път да се притече на помощ на обсадения в Плевен Осман паша, Сюлейман паша...

Династията Тертер

Династията Тертер са българска царска династия с кумански произход (по линия на рода Тертероба) от края на 13 и началото на 14 век, странична...

„Най-великият ни народен мъж …”

Преди столетие и половина, на 9 октомври 1867 г., в тогавашните окрайнини на румънската столица Букурещ, след дълго и мъчително боледуване починал великият родолюбец...

Боян Пенев и „Червеношийката“ – спомен от една измамна любов

Боян Пенев е един от най-известните български критици и историци на литературата, един от първите доценти по литература в Софийския университет. На неговите трудове...

Цар Калоян – дипломатът, воинът, победителят

Най-малкият от тримата братя цар Калоян бил роден около 1170 г. Изворите за неговото детство и за годините преди управлението му са оскъдни. Едва...

Добри Войников – първият български театрален критик и теоретик

Добри Войников е роден в Шумен – средищен център на българското възрожденско дело по онова време и родно място на друг наш драматург, политик,...

„Понякога ще идвам във съня ти“ – трагичната любов на Никола и Бойка Вапцарови

Странна е съдбата на този гениален поет. Неговите съвременници въобще не са оценявали таланта му. Стиховете му били дотолкова надрасли тогавашното разбиране за поезия,...

Кавкан Исбул – бележит държавник, политик и военачалник

Българският кавкан Исбул от 9-ти век е с изключителни заслуги за развитието на българската държава, регент – съуправител на малолетните канове Маламир(831-836 г), Пресиян(836-852...

Димитър Пeтков – градоначалникът реформатор

„По някой път се иска и по-силна ръка. Виж да не беше едно време Петков, София щеше да бъде и днес един мръсен провинциален...

Стратегът на бунта – Капитан Георги Мамарчев

Георги Мамарчев е роден пред 1789 година в Котел. Учи в килийното училище в родното градче, където витае свободолюбивият дух на Паисиевата "История...", преписана...

Харесайте ни!