Проклятието на Втората Балканска война

След подписването на Лондонския договор на 17 май 1913 г. на Балканите се създава сложна обстановка. Още преди това, на 5 май, Сърбия и Гърция сключват споразумение, според което...

Погромът на византийците от Гаврил Радомир

На 29 юли 1014 г. войската на цар Самуил губи сражението при Беласица и византийците пленяват 1500 защитници на дема (преградна стена), която трябва да пази нейния тил. Това...

Залезът на Волжка България

След разпадането на Стара Велика България, под ударите на хазарите, синовете на хан (кан) Кубрат били принудени да пристъпят към разделяне. Най-големият, Бат Баян, останал да брани до край...

Епопеята на 4-та армия при село Калиманци

Епопеята на 4-та армия на генерал Вичо Диков при село Калиманци, намиращо се на югозапад от Царево село (днес Делчево в Република Македония) има решаващо значение за спасението на...

На 5 ноември 1885 г. започва Битката при Сливница!

Битката при Сливница е голямо сражение по време на Сръбско-българска война, водено в района на град Сливница и село Алдомировци, местностите Три уши и Мека црев, в периода 5...

Разединението след Съединението

Съединението на младото Княжество България с Източна Румелия е първото самостоятелно велико дело на свободна България. Дори на фона на европейската история това събитие си остава забележително. Българската държава, която...

Преселването на българите в Молдовска Бесарабия

Масово преселване на българите от поробената от Турция Дунавска България в историко-географската област Бесарабия (днес части от Молдова и Украйна) и Южна Русия е ставало на няколко вълни (организирано...
На днешната дата 30-ти януари църквата чества паметта на 7 светии

На днешната дата 30-ти януари църквата чества паметта на 7 светии

Днес църквата чества паметта на Свети три светители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, Св. Иполит - Римски епископ и мъченик, Св. благоверни цар Петър Български, Св. Сергий Къпиновски, Св. мъченик Димитър...

Договорът от 716 г. е първият търговски договор на България

След убийството на Юстиниан през 711 г. хан Тервел продължава да се намесва в делата на Империята. Българите ежегодно извършват походи на територията на империята, като този през 716...

Страдалческата история на българите след Априлското въстание

За положението и съдбата на българското население по време и след кървавото потушаване на Априлското въстание през 1876 г. ценни сведения черпим от спомените на участници и съвременници на...