Битката при Сливница, в която капитаните спечелиха войната и спасиха Съединението

Битката при Сливница, в която капитаните спечелиха войната и спасиха Съединението

Има много примери за исторически събития, при които намеренията на силните страни биват провалени от действията на слаби противници, които се защитават с цената на всичко. Добър пример за това...

Мурската операция от 1945 г.

От последните дни на март 1945 г. до средата на април се провежда Мурската операция на I Българска армия в Южна Унгария и Северна Хърватия. Тя е част от...

Стрелчани заемат достойно място в събитията от Април 1876 г.

През целия период на петвековното робство свободолюбивите стрелчани заемат непримирима позиция срещу османското подтисничество и не престават да отстояват правата си. Те не остават безучастни и в националноосвободителното движение....
Тях ги бог прати насам, да помагат, чедо, нам… Здравствуйте, братушки! ВИДЕО

Тях ги Бог прати насам, да помагат, чедо, нам… Здравствуйте, братушки! ВИДЕО

– Мамо, мамо, я ги виж! – Що е? – Идат, погледни ги. С пушки, с саби… – Що стоиш? Скоро, чедо, поздрави ги! Тях ги Бог прати насам, да помагат, чедо, нам. – И...