Кольо Радев – Черкеза се бие във всички сражения на Ботевата чета по героичния...

Кольо Радев - Черкеза e роден през 1850 година в село Горни турчета /днес Бяла черква/, Великотърновско. Той е четвъртият син в семейството на...

Стара книга разказва историята на българското опълчение и неговите битки

Карти на отделните боеве, схеми на военна тактика, както и графики на видни пълководци и герои от войната - всичко това може да се...

Дилемата на Въло Вълов: погребение № 39 ли е гробът на цар Калоян?

През октомври 1972 г. археологът Въло Вълов провежда разкопки в северната галерия на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици“. Вълов проучва край храма обширен некропол, когато...

Петър Шилев обсажда конака с четата на Чардафон

Петър Шилев е един от главните дейци на Съединението, председател на Тайния революционен комитет в Голямо Конаре (днес град Съединение), където през 1885 година...

Завещавам на родната ми Копривщица…

Народните будители са великите български дейци в борбата за свобода и правдини. Будителството се е зародило в Котел, Копривщица, Елена, които в онова време...

Ситовският надпис в Родопите

Ситовският надпис е неразчетен надпис в Родопите от рунообразни знаци на неизвестна писменост. Намира се на 50 метра над пътя за Ситово, Пловдивска област,...

Тайнственият монах от един търновски манастир

През 1993 г. акад. Кирил Серафимов в личен разговор с д-р Борис Комитов от Института по астрономия споделя, че е попаднал на уникален документ...

Богомилството

Богомилството или феноменът, определен от науката като „богомилска ерес” е неотложно да се освети от всички страни и да се разбере възможно най-пълно. Източниците,...

Мария хайдутка се присъединила към четата на своя баща, войводата Кара Стоян!

Мария хайдутка е родена около 1844 г. в Белоградчишко. Дъщеря е на хайдушкия войвода Кара Стоян (първата четвърт на ХІХ в. – след 1862...

Как връх Ботев получава името си

Всеки българин още в училище научава, че връх Ботев е най-високият в Стара планина. Но мнозина от младото поколение, а и немалко сред техните...