На 14 декември 1955 г. България е приета за пълноправен член на ООН!

На 14 декември 1955 г. България е приета за пълноправен член на ООН заедно с Албания, Австрия, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Йордания, Лаос, Португалия, Румъния и Испания.

Организация на обединените нации (ООН) е международна организация, създадена по инициатива на участниците в антихитлеристката коалиция
по време на Втората световна война.

Учредителната конференция на организацията се провежда през 1945 г
в Сан Франциско (САЩ). В работата й вземат участие представители на 50 страни, главно от бившата антихитлеристка коалиция.

През следващите години броят на държавите, членки на ООН, непрекъснато се увеличава. Понастоящем са 193. Организацията си поставя за цел да поддържа международния мир и сигурност, да развива приятелски отношения между народите на принципа на равноправието и самоопределението им, както и да разрешава проблеми от икономическо, социално и културно естество, при спазване и зачитане правата на човека и основните свободи за всички жители на планетата, без оглед на техния пол, език и религия.


Главни органи на ООН са: Общо събрание, Съвет за сигурност, Икономически и социален съвет, Съвет за попечителство, Международен съд и Секретариат.
Общото събрание се състои от представители на всички страни-
членки на организацията, като всяка една от тях има право на един глас в него. То провежда редовни годишни сесии, а при нужда и извънредни. Общото събрание приема бюджета на организацията, избира генералния секретар на ООН, членове на Съвета за сигурност и други свои органи.

Източник: kmeta.bg

Вижте повече на Patrioti Net – Патриотичният сайт на България!

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.


Ако Ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите:

Благодарим Ви и пазете завета на предците ни!

Comments are closed.