Учредителите на Търновската конституция

Историкът от ВТУ, проф. д-р на историческите науки Милко Палангурски три години работи над проучване на живота и делото на всичките 230 народни представители,...

Цар Самуил – гордата истина за него

Спомене ли се цар Самуил, в съзнанието ни изплуват ослепените му войници и трагичната смърт на средновековния владетел. Така от поколения насам реагират и...

Когато поетите станат войници…

На 2 октомври 1916 г., в разгара на Първата световна война, в един дъждовен, намусен ден, край село Горно Караджово (днес Моноклисия, в Северна...

Акад. Гаврил Кaцаров – изследователят на древната история на Тракия и Македония

Акад. Гаврил Кaцаров е един от най-видните ни учени. Филолог, историк и археолог, Гаврил Кацаров е учен със световна известност и международен авторитет. Проф. Кацаров...

Георги Живков – един от строителите на нова България

Георги Живков е един от изтъкнатите строители на следосвобожденска България, чието име днес е незаслужено забравено. Той е роден през 1844 г. в Търново в...

Иван Вазов – „Кочо“

Одата „Кочо“ е поместена в цикъла „Епопея на забравените“. На нея ѝ е отредено трето място сред дванадесетте стихотворения, написани от Иван Вазов в...

Девойка-юнак в българския фолклор

“Де се е чуло видяло мома войвода да стане” – така започват огромен брой български народни песни. Съществуват много предания и легенди, посветени на...

Непознатият Георги Раковски – човекът със 100 ръце

Известен най-вече като революционер, видният котленец Георги Раковски се рови в историята, споделя европейски възгледи и е първият етнограф у нас. Колкото и да сме...

Пейо Яворов — „Ще бъдеш в бяло“

Лирическият герой в Яворовите творби е вечно търсещият и страдащ. Такъв е и в стихотворението от символистичния период на Пейо Яворов – „Ще бъдеш...

Иван Денкоглу – „Благодетел роду нашему“

Иван Денкоглу – много от нас свързват това име единствено с улицата, пресичаща перпендикулярно бул. „Витоша“ в София. Доста от нас не знаят защо...