Първите сечени монети на лева разказват за паричния живот в следосвобожденска България

През 1880 г. се приема законът за правото за сечене на монети и през 1882 г. започват да се секат първите медно – никелови,...

Петър Шилев обсажда конака с четата на Чардафон

Петър Шилев е един от главните дейци на Съединението, председател на Тайния революционен комитет в Голямо Конаре (днес град Съединение), където през 1885 година...

История за Чипровското въстание

Чипровци се готви да отхвърли робството. Готвят въстание основно католиците в града. Броят им е малък в православната България. Но все пак те са...

Преди 80 години закон задължавал търговците в България да продават… гроздов сок

Преди 80 години в нашата мила страна съществувал Закон за вината, спиртните напитки и... оцета. Та съгласно неговия чл. 3 "всички питиепродавници, гостилници, сладкарници,...

Хараламби Джамджиев е автор на първата летателна машина!

Хараламби Джамджиев, осъществил първата конструкция на летателен апарат година преди братя Райт във Франция да направят това. Роден е на 13.VІ.1875 г. в Търново и...

Българите, предвождани от хан Аспарух, притежавали умения в областта на пчеларството!

В България пчеларството е традиционно занимание във всички области на страната. По исторически данни пчеларството се е развивало още преди основаването на българската държава през...

Богати българи не дават и грош на Христо Ботев

Нито Христо Георгиев, нито Найден Геров се трогват от молбите на поета за помощ През 1866 г. Христо Ботев изпраща на Петко Рачов Славейков „Майце...

Тъкачеството е един от най-древните занаяти по българските земи!

Тъкачеството е един от най-древните занаяти по българските земи. То е следствие от традицията, широкоразпространена по целия Балкански полуостров, свързана със скотовъдството. Територията на...

Симеон Петров е първият пилот, осъществил кацане при изключен двигател!

Първият дипломиран авиатор в България е о.з. майор Симеон Петров. Той е роден на 1 септември 1888 г. и произхожда от революционен род. Дядо...

„Няма да ви дам поручика!“ – подвигът на ефрейтор Запрян Ангов

Слънчев августовски ден през 1916 година. Лагерът на четвърти ескадрон на Шести конен полк. Ефрейтор Запрян Ангов от село Драгойново, Борисовградска околия. Конят му...

Харесайте ни!