Първата бирена фабрика и първата кооперация са създадени в село Мирково

Мирково е село, което е известно с инициативността и сдружаването на местните хора. По време на турското робство много от тях търсят препитанието си в Цариград като занаятчии. През 1862 г. те създават сдружението „Мирковски вакуф”. Целта му е да подпомага новопристигналите мирковчани в устройването им, както и да събира средства за родното село.

През 1834 г. в селото е издигната църквата „Свети Димитрий”, а през 1864 г. е построено училището.

Малко известен факт е, че в Мирково през съдбовната 1878 г. е построена Първата бирена фабрика в България, която по-късно е преместена в София. Местни жители, запознати с историята на селото разказват, че единственият недостатък бил, че бирата е прекарвана в бурета с каруци до София, което я правело по-скъпа. След известно време обучени работници от Мирково отиват в София при чеха Прошек (създал вече втората бирена фабрика), който произвежда първата бира там, след като убеждава Маслев да спре производството си. Та, така се слага край на пивоварната промишленост в Мирково. За доказателство, че изобщо я е имало, още се пазят някои от старите фабрични съоръжения

В годините след Освобождението цялата страна е обхваната от икономически подем и оживление. Хората в селото търсят начини за изкарване на прехраната си и така логично се стига до сдружаването им и създаването на първата българска кооперация. През пролетта на 1890 г. писателят Тодор Влайков, който е от Пирдоп, бил поканен в Мирково, където изнесъл беседа за ползата от сдружаване, каквито до тогава съществуват в някои европейски страни. Направеното от него предложение предизвикал интерес у присъстващите. Не много след това Тодор Влайков бил посетен в дома си от жителите на с. Мирково Иван Масльов, Тодор Цолев и местния учител Недялко Кюлафлиев. Те го известяват, че присъствали на беседата му в селото им и заявяват, че идеята му за сдружаване на земеделските стопани в кооперативни сдружения много им допада и имат намерение да основат подобно земеделско сдружение в родното си село. Затова отишли при него да получат съвети как практически да се осъществи тази идея.

Самият Тодор Влайков нямал богат опит. Познанията си за кооперативните сдружения той получил от руски книги и брошури. И тъй като земеделските стопани в България имали нужда преди всичко от кредитни дружества, той ги посъветвал да учредят кооперативно дружество в своето село. След това Влайков поел ангажимента да изготви и проектоустав на бъдещото сдружение. Той решил да се посъветва с Тодор Йончев – негов земляк, по професия агроном и добър педагог. След като изготвеният от двамата учители проект бил готов те посетили Мирково (27 юни 1890) и запознали жителите на селото с основните положения в него. Взето било решение учредяването на дружеството да се отложи за есента на същата година, за да могат жителите на селото да се запознаят по-добре с устава му.

Учредителното събрание за създаване на кооперацията се провежда на 26 октомври 1890 г. На него присъстват 54 души. Събранието било председателствано от Тодор Йончев, който обяснил задачите на дружеството и прочел предварително изготвения устав и протокол. Присъстващите на събранието единодушно решават да създадат дружество под название „Мирковско взаимодавно спестовно земеделческо дружество „Орало”. Учредителите одобряват устава, в който били очертани основните цели на сдружението: влогонабиране и кредитиране на членовете; предоставяне на земеделски инвентар за ползване срещу минимален наем; доставка на земеделски семена и обучаване на населението чрез организиране на вечерни, неделни или временни училища и др. Според устава дружеството се ръководи от главен съвет и настоятелство. Председателят на настоятелството е и председател на дружеството. За председател е избран Станчо Гърбев.

Три дни по-късно след учредяването на кооперацията броят на членовете й нараства на 230 души. След създаването на дружеството, Тодор Йончев продължава да посещава Мирково и да оказва конкретна помощ на ръководството му.

Интересен факт от историята на кооперацията е, че първият печат е бил разделен на пет части, които са стояли в петимата членове на ръководството. Така всяко решение и документ може да се подпечати само в присъствието и при пълен консенсус на петимата.

Мирковската кооперация показа своята жизненост и надживя всички превратности на времето


Източник: rnews.bg

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.


Ако Ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите:

Благодарим Ви и пазете завета на предците ни!