На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново

На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново.

В Закона за развитие на железопътната мрежа на България от 1895 г. е предвидено строителство на железопътна линия Русе – Търново – Стара Загора през Стара планина за свързване на Северна с Южна България. Проучването е извършено в кратък срок и само една година след влизането на закона в сила (12 октомври 1896 г.) построяването на линията е възложено чрез търг. Той обаче не е утвърден от Народното събрание. По време на обсъждането му е поставен въпросът за проучване на трасето Търново—Габрово—Шипка—Казанлък, изтъкнато като по-целесъобразно. За да се даде възможност за извършване на вариантни проучвания за мястото на пресичането на Балкана, Народното събрание взема решение да възложи чрез търг само частта Русе— Търново.

На 4 август 1897 г. е направена първата копка, а на 8 октомври 1900 г. тази част от линията Русе – Търново е предадена в експлоатация. Построена е от Главно предприятие за строителство с председател Ст. Симеонов. Има минимален радиус на кривите 250 m, максимален наклон 26‰; положени са релси тип РПШ с тегло 31,200 kg/m и дължина 9,55 m.

По-големите съоръжения по линията Русе – Търново са мостовете над река Янтра край гара Бяла, над река Русенски Лом край Русе, два железни моста и първите два тунела от линията в района на Търново.

Източник: bg.wikipedia.org

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...

loading...

1 коментар

  1. ocSRKo You may find two to three new levels inside L. a. Weight loss and any one someone is incredibly important. Initial stage may be real melting away rrn the body. lose weight

Comments are closed.