Силкосия – първият резерват в България

Най-старата защитена местност в България – от 23 юли 1931 г. (резерват от 1933 г.), е „Силкосия“.

Разположен е по левия долинен склон на река Велека между селата Българи и Кости, на надморска височина от 100 до 250 м. Включва заоблени плоски била, прорязани от сенчести и влажни долове.

Горските насаждения заемат 80 % от площта на резервата. Съставени са главно от дъбови и по-малко букови гори. Дъбовите гори са от източен горун и благун (наречен още сладун), с малко цер и източен бук.

В буковите гори, най-често чисти, присъства реликтният източен бук. Дърветата са високи средно 17 м, но някои достигат до 30 м. Средната им възраст е над 120 – 150 години, но има и над 200-годишни.

Наричат „Силкосия“ естествена ботаническа градина. Тук много добре са запазени характерните за Странджа вeчнозелени храстови формации. По влажните долове расте странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис, понтиско бясно дърво и др. В „Силкосия“ се намира единственото естествено находище от дива мушмула в Европа.

Интересни са и тревните видове. Най-изящни сред тях са кавказката иглика и пролетната циклама, които цъфтят още през февруари – март и придават особен колорит на планината, все още осеяна със снежни петна. Реките на „Силкосия“ са местообитания на реликтната каспийска водна костенурка и световно застрашената видра. От многобройните видове, които обитават „Силкосия“, в Червената книга на България са включени 10 вида риби, 5 вида влечуги и 10 вида бозайници. В горите й гнездят множество застрашени и редки видове птици.

Любопитно: В пояса на широколистните гори има вътрешно разпределение на дървесните видове според надморската височина и климатичните условия. Топлолюбивите дъбови гори заемат ниските части, а по-хладнолюбивите букови гори – най-високите. В „Силкосия“ се наблюдава точно обратното. В дълбоките влажни долове и по сенчестите склонове най-ниските части са заети от източния бук, а над него – по припечните склонове, са разположени дъбовите гори.

Източник: nasamnatam.com

Вижте повече на Patrioti Net – Патриотичният сайт на България!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.


Ако Ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите:

Благодарим Ви и пазете завета на предците ни!

Comments are closed.