Отец Максим Райкович подарил цялото си имущество на няколко училища!

Голям бъл­гарски патриот бил отец Максим Райкович с мирско име Мин­чо Райков Крински. Той се родил в Дряново през 1801 год. Родителите му били...

В четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа – 1868 год.

През лятото на 1868 год. българският революционер Христо Дряновски се включил в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Тоя път той продал дюкяните...

Взривеният мост на Вълчан войвода

Вълчан войвода! Кой не е чувал за него и най-вече за митичното му съкровище, което смущава съня вече на поколения иманяри. Казват, че било...

Иван Асен II пръв отсякъл български монети, надписите били на кирилица!

След основаването на българската държава през 681 г. паричното обращение продължава да се осъществява предимно с византийски монети. Налице са редица сведения за монети,...

Поетичните опити на Стефан Стамболов

На 19 януари 1887 г. вестник „Свобода“ публикува едно стихотворение, което е подписано само с една буква -„Н”. Съвременниците са наясно, че зад този...

Златната монета на цар Иван Асен II – необикновеният път към България

Първата монета на цар Иван Асен II, засега е известна в един-единствен екземпляр, което означава, че са били отсечени много малък брой монети. Съществуват сведения,...

Съкровището от Дуванли

Съкровището от Дуванли, Пловдивска област е открито в пет могили от общо 29 от големия ритуален комплекс. Някои от откритите тук предмети от VІ...

Златната книга на Златния век – „За буквите“

Големият разцвет на българската писменост и култура в края на 9-ти и началото на 10-ти век, известен като "Златен век на българската книжнина", е...

За най-голяма турска храброст в Сливен се смятало минаването нощем през Клуцохор

Из „Психология на Априлското въстание“, Иван Хаджийски " Не е вярно, дори смешно е да се твърди, че Априлското въстание било предизвикано само от непоносими...

„Майце си“ – Първото Ботево стихотворение

С елегията "Майце си" Христо Ботев поставя началото на гениалното си творчество. Стихотворението е написано в Одеса и излиза на 15 април 1867 г. във вестник Гайда. Първото...

Харесайте ни!