По следите на легендите по горното поречие на река Арда

Тръгне ли човек по горното поречие на р. Арда ще мине през с. Смилян, Кошница, Могилица. При с. Кошница на десният бряг на р. Арда тъмнее отвора на проходната пещера „Калето“. Над свода на пещерата от запад и на юг се виждат основите на крепостните стени. Тази крепост е строена от византийците и представлява една от многото крепости строени по долината на р. Арда с цел да се ограничат набезите на дошлите по това време славяни и българи. В последващите векове крепостта е включена в пределите на българското царство и била използвана като защитно съоръжение от местното население.

След падането на България под османско владичество, крепостта е паднала в ръцете на турските завоеватели. Интересна е легендата за падането на крепостта.

Турците след няколко месечна обсада не могли да я превземат. Тогава си послужили с хитрост. Напоили едно магаре със солена вода, след което го пуснали. По този начин магарето открило водопровода на крепостта, след което турците отрязали водата. По този начин, защитниците били принудени да се предадат, след което една част били избити, а друга откарани в робство.

Продължавайки нагоре по течението на р. Арда се преминава водослива на Есенска река (Гарга дере). Високо в скалният венец е пещерата Ухловица, един истински родопски бисер. Днес пещерата е благоустроена за туристи. Интересна е легендата свързана с тази пещера.

….„В пещерата живеел дяволът със своето семейство. Жената на дявола била бременна и дошло време да се ражда малкото дяволче.. Отишъл дяволът в близката махала и повикал една бабичка да акушира. Родило се малкото дяволче. Дяволът рекъл на бабата.“ Виж какво сега, нямам пари да ти платя, ами вземи тези въглени и ще ги занесеш в къщи. Дал дяволът въглените на бабата, която ги сложила в престилката. Престилката обаче била скъсана, и въглените един по един изпопадали по пътя. Останал един въглен, който бабата занесла в къщи. Като паднал въглена на земята, той тутакси се превърнал в злато. Върнала се бабата по обратният път да събира изпопадалите въглени, обаче дяволът я изпреварил и си ги е събрал. По този начин дяволът надхитрил бабата.

Интересна е и другата легенда за пещерата „Голобоица“. Преданието гласи, че тук в пещерата поп Мартин и Вълчан войвода са скрили 7 товара със злато. На входа на пещерата имало една огромна змия, която е пазела съкровището. Който се опитвал да проникне и вземе съкровището, змията го убивала. Никой не смеел да влезе в пещерата.

Безспорно, изучаването на легендите и свързаните с тях пещери представлява интерес за всеки изследовател. Освен легендите, от важно значение е изучаването както имената на пещерите, така и свързаните с тях местности, а това хвърля светлина както на действително станали исторически събития, така и върху културно историческото наследство на дадено селище или регион.

Източник: bulgarian-folklore.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Loading...

loading...


Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.