Йозеф Ворачек – чехът популяризатор на Христо Ботев и творчеството му в края на XIX век

Известно е, че Чехия е една от славянските и европейски страни, в която личността, творчеството и делото на Христо Ботев намират най-рано известност.

Особено популярно става неговото име по време на Априлското въстание и легендарния подвиг на Ботевата чета със завладяването на парахода „Радецки” и неговата саможертва за свободата на отечеството.

В Чехия се появяват и най- ранните (още в 1881 г.) преводи на някои от стихотворенията на Христо Ботев, както и нотирането на някои от тях. Според чешките изследователи сред първите преводачи, автори и популяризатори на личността и творчеството на Христо Ботев били поети, артисти и други като В. Рабски, Ад. Хейдук, Й. Барак и др.

В следващите редове искаме да припомним за делото на Йозеф Антонин Ворачек – почитател и заслужил популяризатор на делото и творчеството на великия български поет и революционер, който заедно с десетки свои сънародници, свързва непосредствено своята биография с просветното и културно развитие на България в края на деветнадесетото столетие.

Твърде оскъдни са данните за неговия жизнен път и дело. (За тях тук се позоваваме предимно на изследванията на известния чешки учен-българист проф. Зденек Урбан).

Йозеф Ворачек е роден през 1857 г.. в Кокшин при Швихов и починал през 1900 г. в Ухерски Брод, където бил учител по френски, немски и чешки език. Според предметите, които е преподавал в България – в едни публикации се сочат латински и старогръцки езици, в други – латински език, стенография и всеобща история, би следвало да е завършил класическа филология и история.

През 80-те години на ХІХ в. младият Йозеф Ворачек се отправя към България, където се посвещава на учителско поприще – най-напред като частен учител, а след това в гимназиите в Сливен и Пловдив. По време на пребиваването си в нашата страна Йозеф Ворачек установява връзки с видни дейци на българската култура, между които и Иван Вазов, когото той подпомага при преводите му от чешки език, както и за издаване на негови творби в Чехия. Все през този период Ворачек се занимава усилено и с проучване на български обичаи и фолклор. В резултат на това се появяват и ценните му изследвания „Български поселища и живота в тях” (1884 г., Прага) и „Празник на бог Перун в Родопите”, с материали от с. Яврово, Асеновградско, обнародвано през 1886 г. също в Прага и в същия Slovansky sbornik.

В случая за нас представлява интерес преди всичко дейността на Йозеф Ворачек като преводач и популяризатор на творчеството на Христо Ботев. Дали запознанството му с личността и делото на великия българин е станало още по време на учението му в Чехия или след идването му в България не е ясно, но несъмнено те заемат важно място в неговата дейност през 80-те години, в резултат на което през 1885 г., когато според Зд. Урбан Ворачек е учител в Пловдив, е обнародвана в Slovansky sbornik неговата голяма статия за Хр. Ботев и в превод някои от неговите стихотворения – „Моята молитва”, „На прощаване”, „В механата” и „Патриот”.

Независимо от някои фактологични неточности и непълноти в тази публикация, както подчертава проф. Зд. Урбан: „главният принос на статията на Ворачек – освен в споменаването на биографичните данни, е преди всичко в насочването на вниманието към идейните и художествени достойнства на Ботевата поезия, включително и на революционно-сатиричните му произведения”. И в това, че тази статия на Ворачек „е била за времето си действително ценен принос.”

Значението на статията на Ворачек за Христо Ботев се усилва и от обстоятелството, че по-късно тя е преведена на френски език под надслов „Двама български патриоти”, тъй като в нея е включена и по-късно написаната статия на автора за бележития български възрожденец Любен Каравелов, обнародвана в парижкото сп. „Френски преглед на чужденците и колониите”, а по-късно – през 1891 г.- извадки от нея били публикувани и в авторитетната чешка „Отова енциклопедия” .

Според проф. Зд. Урбан тези публикации на Й. Ворачек стават „основен източник на информация за Ботев в Чехия за повече от две десетилетия…, източник, чийто значимост се подчертава още повече и от факта, че Константин Йозеф Иречек – тогава най-изтъкнатият познавач на българската проблематика изобщо в света,… в същата енциклопедия…, но в главата „Българска литература” не споменава нито веднъж Ботевото творчество…”.

Поради това имаме достатъчно основание да припомним на днешните поколения за личността и делото на Йозеф Антонин Ворачек и да му отдадем заслужена почит и признателност. Защото този талантлив, но твърде рано починал просветен деец, изследовател и преводач е фактически един от най-ранните почитатели и популяризатори сред чешката и европейската общественост на творчеството на великия български поет и революционер Христо Ботев, както и на българското културно наследство изобщо. Затова неговото име не трябва да бъде забравено.

Проф. Николай ЖЕЧЕВ

Източник: tretavazrast.com


Вижте повече на Patrioti Net – Патриотичният сайт на България!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.


Ако Ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите:

Благодарим Ви и пазете завета на предците ни!

Comments are closed.