Днес отбелязваме рождението на българския физик, акад. Асен Дацев!

Академик Асен Дацев е български физик, работил в областта на обосновката на квантовата механика и класическата топлопроводност.

Асен Борисов Дацев е роден в разградското село Каменар на 14 февруари 1911 г. Изучава теоретична физика при проф. Георги Манев в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1929 – 1933). Специализира при Луи дьо Бройл в Сорбоната в Париж (1934 – 1938), където защитава докторат през 1938 г. на тема „Потенциални бариери и решения на уравнението на Шрьодингер“.

Съветник в посолството на България в Москва (1946 – 1947).

Носител е на Димитровска награда.

Асен Дацев чете лекции по теоретична физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет в продължение на около 40 години. Разработва метод за решаване на уравнението за разпределение на топлината в нееднородни твърди тела при произволни начални и гранични условия и метод за решаване на Задачата на Стефан.

Умира на 12 февруари 1994 г. в София.

Източник: wikipedia.org

Сайта не носи отговорност за написаните коментари
календар
календар


Loading...

loading...