Вторият Мадарски надпис

Вторият Мадарски надпис, който е издълбан под релефа на Мадарския конник, е много повреден и заличен, и е разделен на две неравни половини от ерозията на скалата.

Тъй като в надписа се говори за архонта Крумесис, то се приема, че става дума за третия владетел от династията Дуло, чието име не е посочено в Именника на българските ханове. Благодарение на известието на св. Теофан Изповедник, може да се предположи, че в надписа става дума за сключването на мирния договор между хан Кормесий и император Теодосий ІІІ през 715 г.

Тъй като надписа е значително повреден е трудно да се реконструира изцяло неговото съдържание. Но от запазения текст може да се направи извод, че в него се споменава за помощта оказана от хан Тервел на Юстиниан ІІ да си възвърне властта, последвалото нарушение на мира от императора и подновяването на мирните отношения след войната.

Вторият Мадарски надпис гласи:

……жълтици…..той даде ….жълтици архонтът………войници……..архонтът ……….гърците ……..каквото ти давах, всяка година ще давам, понеже ми помогна …..всяка година ще даваме и……архонта……императорът…….и Крумесис архонта покани…….архонтът……..като разпредели жълтиците започнаха …….това езеро………направи ……архонт…… развалиха договорите……война…..мир(?)…..тогава……име

Из: Бешевлиев, „Мадарският конник”, стр. 71-72, Бешевлиев, Първобългарски епиграфски паметници, стр. 63; Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр. 89- 94

Източник: ald-bg.narod.ru

Сайта не носи отговорност за написаните коментари
календар
календар


Loading...

loading...